ΔΣ 2020 – 2021

Αγαπητοί φίλοι,
το νεο ΔΣ όπως προέκυψε από τις εκλογές και την συγκρότηση σε σώμα έχει ώς :
Παύλος Τζαννής – Πρόεδρος
Ουρανία (Ράνια) Σκαρλάτου – Αντιπρόεδρος
Παναγιώτα (Γιώτα) Ψυχογυιού – Γραμματέας
Γιώργος Πατακιάς – Ταμίας
Παναγιώτης Χασιώτης – Τακτικό Μέλος
Γρηγόρης Τζαννής – Τακτικό Μέλος
Γιώργος Ηλ.Σκαρλάτος – Τακτικό Μέλος
(σαν 1ος Αναπληρωματικός , έλαβε την θέση του παραιτηθέντος Αλεξ.Μαμπλέκου)
Γιάννης Μαμπλέκος – Αναπληρωματικό Μέλος
Γιώργος Ιωαν.Σκαρλάτος – Αναπληρωματικό Μέλος
Σταύρος Μπαλαγιάννης – Αναπληρωματικό Μέλος

Καλή θητεία σε όλους!


Σχολιάστε