Αγροτικές απασχολήσεις

Οι απασχολήσεις των παλαιών Κυριακοχωριτών ήτανε καθαρά αγροτικές. Τις περισσότερες μέρες του χρόνου τις αφιερώνανε στην καλλιέργεια των χωραφιών και στη συγκομιδή των καρπών.

Καθημερινή τους φροντίδα ήτανε και η βόσκηση και εκτροφή των ζώων.

Το κάθε σπίτι είχε απαραίτητα τρείς-τέσσερις κατσίκες, κότες, γουρούνια αλλά και άλογα, βόδια, μουλάρια και γαϊδούρια, και σε πολλές περιπτώσεις και γιδοπρόβατα.

Α. Προετοιμασία των Χωραφιών

Η πρώτη και κύρια εργασία στον κύκλο της παραγωγής, είναι η σπορά. Όλα τα άλλα, βότανος, θέρος, αλώνισμα, άλεσμα του καρπού κ.λ.π. είναι συνέπειες της ευλογημένης σποράς.

Προτού φτάσουμε όμως στη σπορά και στο όργωμα των χωραφιών θα σταθούμε στην προετοιμασία αυτών.

Οι κτηματικές περιουσίες των Κυριακοχωριτών διακρινόντουσαν στα άνυδρα και στα ποτιστικά χωράφια. Τα χωράφια ήταν γεμάτα με τη φυσική, άγρια βλάστηση. Έβρισκες εκεί από αγριάδες μέχρι βάτα. Τα ήμερα ήτανε τα χωράφια που είχανε καθαριστεί από τα άγρια δεντρικά, από τα θάμνα και τα αγκάθια και κυρίως από τις μεγάλες πέτρες.

Τα περισσότερα χωράφια, ήμερα και άγρια, ήτανε μαντρωμένα με τοίχους ολόγυρα (γυρίσματα) και χρησιμεύανε για βόσκηση διαφόρων ζώων. Στα δάση η βόσκηση γινότανε όλες τις εποχές. Στα καλλιεργούμενα ήμερα βοσκάγανε ζώα μόνο μετά το θερισμό, μέχρι την εποχή της σποράς.

Τους τοίχους ολόγυρα τους είχανε για να μη πατιέται η ξένη ιδιοκτησία.


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« Αγροτικές απασχολήσεις »