Αγροτικές απασχολήσεις

Β. Χτίσιμο σε Γκρεμισμένους Μαντρότοιχους, Ξερολιθιές κ.λ.π.

Η βόσκηση των μεγάλων ζώων στα ήμερα χωράφια, διαρκούσε αρκετό χρονικό διάστημα. Κράταγε από τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο που τελείωνε ο θερισμός, μέχρι το Σεπτέμβρη, που ξανασπέρνονται τα χωράφια.

Η κίνηση των ζώων στο χρονικό αυτό διάστημα είχε σαν συνέπεια το γκρέμισμα των μαντρότοιχων, που ήτανε χτισμένοι ολόγυρα στα χωράφια. Άλλωστε οι τοίχοι αυτοί (τα λεγόμενα γυρίσματα) δεν ήτανε ούτε γερά χτισμένοι ούτε με μεγάλες πέτρες.

Πολλές φορές οι νεροποντές γκρεμίζανε και τμήματα των κάθετων τοίχων, που είναι χτισμένοι για να στηρίζουνε πλευρικά το έδαφος.

Έτσι έπρεπε ο νοικοκύρης να κάνει το ‘’τραφόδεμα’’, δηλαδή το χτίσιμο των πλευρικών τοίχων ή να επισκευάσει τις απαντές, τα γκρεμισμένα τμήματα των μαντρότοιχων, για να μη μπαίνουνε ζώα από τα γειτονικά τμήματα.

Η εργασία αυτή θυμίζει την τιμωρία του τόπου (βάσανο που δεν τελειώνει ποτέ). Γινότανε από το δεύτερο 15/νθήμερο του Αυγούστου (που σταματάνε οι βαριές ζέστες και αρχίζει να δροσίζει) μέχρι το 15/νθήμερο του Σεπτέμβρη που γινότανε η τελική προπαρασκευή των χωραφιών για τη σπορά.

Η τοιχοποιία των στοιχειωδών αναβαθμίδων, οι πλευρικοί τοίχοι γινότανε, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη γίνεται καμιά διαρροή νερού από τη μια αναβαθμίδα στην άλλη., που θα είχε σαν αποτέλεσμα την απόπλυση (ξέπλυμα) του εδάφους.

Γιατί αν καλλιεργηθούνε τα χωράφια όπως ήταν –με γκρεμισμένους τους πλευρικούς τοίχους- με την πρώτη βροχή, η διάβρωση θα ήτανε τόσο μεγάλη, ώστε τα εδάφη θα καταστρέφονταν τελειωτικά.

Γ. Ξεχέρσωμα και Κάψιμο.

Από τον Αύγουστο μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη κόβανε τα αγριόβατα, τις αγριάδες, τα αγριάγκαθα και κάθε βλαβερό φυτό, που είχε βλαστήσει στα ήμερα χωράφια. Η δουλειά αυτή λεγότανε “ξεχέρσωμα” και γινότανε με τσαπί, δρεπάνι ή κοσιά.

Τα κομμένα τα μαζεύανε με τη κοσιά σε μικρούς σωρούς, κατά διαστήματα του χωραφιού. Εκεί τα καίγανε προσέχοντας να μη μεταδοθεί η φωτιά.

Το κάψιμο των αγριόχορτων, αγριάγκαθων, αγριόθαμνων κ.λ.π. γινότανε μόνο στα χωράφια που δεν είχαν βοσκηθεί από ζώα.

Με τις προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες, το χωράφι ήτανε έτοιμο για σπορά και όργωμα ή σκάψιμο.


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« Αγροτικές απασχολήσεις »