Επίλογος

Ο κύριος σκοπός της έκδοσης του βιβλίου αυτού, είναι να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, να προκαλέσουμε κάποιους παλιούς και νέους, κυρίως εγγράμματους συγχωριανούς μας, να γράψουν και εκείνοι κάποια πράγματα που έζησαν και σιγά – σιγά να το εμπλουτίσουμε και το επανεκδώσουμε, ώστε να καταστεί ένα ωραίο λεύκωμα του χωριού μας, για ενθύμιο στις νεότερες γενιές.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποτελούμενο από τους:

  • Γεώργιο Δ, Στεργίου, Πρόεδρο
  • Δημήτριο Π. Καρατζίκο, Αντιπρόεδρο
  • Παναγιώτα Κ. Ψυχογυιού, Γραμματέα
  • Δημήτριο Κ. Στεργίου, Ταμία
  • Κων/νο Ι. Τσιαμπούλα
  • Γεώργιο Κ. Υφαντή και
  • Κων/νο Α. Σκαρλάτο, Μέλη

προσπάθησε με τη βοήθεια φίλων, συγγενών πατριωτών, παλαιών και νέων, να κάνουν αυτό το βήμα.

Το πρώτο βήμα έγινε. Η πρώτη έκδοση είναι πραγματικότητα. Αναμένουμε τις δικές σας γνώμες, τις δικές σας γνώσεις, τα δικά σας γράμματα, τη δική σας αγάπη για το όμορφο Κυριακοχώρι.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου αυτού και ιδιαίτερα το συγχωριανό μας Ηλία Νικ. Σκαρλάτο, ο οποίος συνέγραψε σημαντικό τμήμα του βιβλίου.

« Επίλογος