Οι παλαιοί κυριακοχωρίτες

(Τρόπος ζωής – Ήθη – Έθιμα – Συνήθειες)

Προτού αναφερθούμε στα ήθη και έθιμα του Κυριακοχωρίου, είναι σκόπιμο να πούμε δυο λόγια για το χαρακτήρα των κατοίκων της περιοχής αυτής, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η προσήλωσή τους στις πατροπαράδοτες συνήθειες, ήθη και έθιμα.

Ο παλιός Κυριακοχωρίτης ήταν άτομο ανυπότακτο, με ενισχυμένη την ανεξαρτησία του από τον ελεύθερο βίο αιώνων.

Γενικά τον Κυριακοχωρίτη τον διέκρινε η υπερηφάνεια και η αγάπη για την ελευθερία, η υπερβολική αξιοπρέπεια, η φιλοτιμία και η φιλοξενία. Ήταν ανυπότακτος.

Οι Κυριακοχωρίτες ήταν υπερήφανοι για την οικογένειά τους και αγωνιζόντουσαν για την εξύψωση της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους.

Έτρεφαν μεγάλο σεβασμό προς τους γέροντες και υπακοή σ΄αυτούς.

Από πλευράς θρησκευτικής, ο παλαιός Κυριακοχωρίτης ήταν ένα ιδιόρρυθμο θρησκευόμενο άτομο και ταυτόχρονα αμοιβαίος στο καλό και το κακό και πολεμοχαρής αν παραστεί ανάγκη.


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8

« Οι παλαιοί κυριακοχωρίτες »