Πληροφορίες

Διοικητική Εξέλιξη.

Το Κυριακοχώρι, μαζί με τα χωριά Γαρδίκι, Πουγκάκια, Στάγια (Πλάτανος), Νικολίτσι και Αργύρια αποτέλεσαν με το ΒΔ 8/20-4-1835 το Δήμο Ομιλαίων, με έδρα την Παλαιοβράχα και αργότερα τον Αγά, σημερινή Σπερχειάδα.

Η ονομασία του Δήμου, κατά την πιθανότερη εκδοχή, οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα αρχαίο φρούριο, κοντά στο Γαρδίκι, με την ονομασία Όμιλαι, εύρισκαν καταφύγιο κάτοικοι γειτονικών οικισμών, οι οποίοι κατά ομάδες, κατέφευγαν εκεί για να σωθούν σε στιγμές κινδύνου.

Το 1840, για λόγους διοικητικούς και οικονομικούς, αποφασίστηκε η συγχώνευση των δήμων Σπερχειάδος, Ομιλαίων και Καλιαίων και όλα τα χωριά του δήμου (εκτός από τα Πουγκάκια) προσαρτήθηκαν στο Δήμο Σπερχειάδος.

Το 1878 επανασυστάθηκε ο Δήμος Ομιλαίων στον οποίο υπάχθηκε και το Κυριακοχώρι.

Το 1912 το Κυριακοχώρι αναγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητη κοινότητα (αρχικά περιελάμβανε και το συνοικισμό Νικολιτσίου ο οποίος αποσπάσθηκε το 1913).

Το 1997 ψηφίστηκε ο γνωστός «Ιωάννης Καποδίστριας) και το Κυριακοχώρι υπάχθηκε στο Δήμο Σπερχειάδος.

Δημογραφική Εξέλιξη

Ο πληθυσμός του Κυριακοχωρίου από το 1810 μέχρι σήμερα είχε διάφορες διακυμάνσεις με υψηλότερο σημείο το 1940. Η πορεία του έχει ως εξής:

Έτος Κάτοικοι
1810 60 οικογένειες
1861 259
1879 491
1889 547
1896 636
1907 772
1920 684
1928 650
1940 845
1951 621
1961 579
1971 415
1981 433
1991 247
2001

2011

387

190


Σελίδες: 1 2 3 4